• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.twitter.com/@KumcuAdem
                             
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
TÜRKİYENİN EĞİTİM PORTALI

interaktif eğitim

MEBBİS ÖĞRENCİ VELİ

Saat
TRT ÇOCUK

Hava Durumu
Anlık
Yarın
13° 14° 11°
ATATÜRK KÖŞESİ

ORTAOKULLARDA ORTAK SINAV SİSTEMİ

ORTAOKUL   SINAV  SİSTEMİNE  VELİ  OLARAK  BAKIŞ  VE  ÖNERİLERİM

 

                 Bilindiği üzere  orta okullarımızda bu yıl sadece  8. sınıflar ;  önümüzdeki  yıldan itibaren  6-7-8. sınıflarda  2 dönemde  2 şer yazılı  sınavları MEB  tarafından  ortak  olarak yapılacak ve bununda  Liselere girişte  % 70   i  baz alınarak   sene sonu puanları oluşturulup  çocuklarımızın  hangi liseye gidebilecekleri belirlenecektir( 6 ve 7.sınıflara 2 yıl sonra diyenlerde var ) .Bir dönemde 6 dersten , 2. dönemde de 6 dersten bir yazılı sınavları  MEB tarafından Türkiye nin her yerinde aynı zamanda ve aynı konular üzerinden öğrencilere yöneltilecek ve  eşitlik ilkesi  dahilinde bilgi düzeyleri ölçülecektir.Bu uygulama  şu an için çocuklar açısından  faydalı olup , tek  bir sınavda oluşacak kaygı , stres,heyecan ve bilgi ezberleme yükünden  arındırılma  anlamı taşımaktadır. Şahsım adına bunu olumlu bulmaktayım.

 

                                                         Yönetmeliğin   ilgili     bölümlerİ :

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

Bu kılavuzda 2013-2014 eğitim öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

 

11.1. Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

11.2. Ortak Sınavlar

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır. Ders Nu

Ders Adı

Ağırlık Katsayıları

1

Türkçe

4

2

Matematik

4

3

Fen ve Teknoloji

4

4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

2

5

T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

2

6

Yabancı Dil

2

TOPLAM

18

 

11.3. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

 

11.4. Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

 

      OGES    yönetmeliğinin    tam  metni  için :
                           http://www.ademkumcu.com/?Syf=5&Id=92375

 

                  Okullarımızda  ise  yazılı  sınavlar,  derse  giren öğretmenler  tarafından  bireysel  olarak  hazırlanıyor  ve puanlaması da öğretmenin hazırladığı ve yorumladığı  şekilde  oluşan cevap anahtarına   göre   belirleniyor.Bu  da  her öğretmenin  soracağı  sorularda  farklılıklar ve zorluk- kolaylık  anlamında  çelişkiler  doğuruyor.

-       Soru  tarzından  ,

-       cevapların  puanlamasından ,

-       öğretmenin  yorumlamasından ve  beklentilerinden   ,

-       bölgeye veya  sınıfın  düzeyine  göre  sorulan sorulardan ,

-       aynı  müfredat  olmasına  rağmen  işlenen  konuların   azlık ve çokluğundan , 

-     sınıflar  arasındaki  yazılı hazırlanış  biçiminden  ( klasik - test - doğru  yanlış - boşluk doldurma ),

-       aynı  soruya  verilen puanların  farklı  olmasından , 

-      sınıf  seviyesinin  baz   alınarak  soru  hazırlanmasından ,

           v.b.   nedenlerle   bırakın  farklı  okullardaki  öğrencileri  (  özel okullar  , taşra okulları , merkez  okulları   ) ,  aynı  okullarda  farklı  sınıflarda  okuyan    aynı  düzeydeki  öğrenciler   bile  değişik  yazılı  sonuçlarıyla  karşılaşabiliyorlar.Bu  da  liseye  girişte  baz  alınacak  okul  ortalamalarının  % 30  unu  kapsayacak  puanlamada  eşitsizlik  ve  haksız rekabet  ortamı  doğuruyor.Bu  da   öğrenciler  arasında  psikolojik  olumsuz  bir  etki  meydana  getiriyor.Öğrenci  , " keşke diğer sınıfta olsaydım çünkü  falan  öğretmen çok  kolay  soruyormuş  "  söylemine  başvuruyor.Ve  küçük  yaşta  bir  haksız  rekabet  olduğu  inancına  kendini  koşulluyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  madde    36  şöyledir:

Sınavlar (15)

Madde 36(Değişik:20.8.2007/26619 RG) Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Derslerin özelliğine göre;

a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.

ilköğretim kurumları  yönetmeliği : http://www.ademkumcu.com/?Syf=5&Id=93906

 

        Bu  maddede  okullarda  HER   DÖNEMDE  HER  DERSTEN  " EN  AZ "  BİR  SINAV  ORTAK  OLMAK  ZORUNDADIR  denilmektedir.Bu da  demektir ki  tüm  yazılı  sınavlarda  ortak  olabilir.Bunu  başarıyla   uygulayan  okullar  da   mevcuttur.

       Neden  bütün  sınavları   okullar  kendi  içlerinde  ortak  yapmasın ?

 

 

BİR  VELİ  OLARAK   ŞAHSİ  FİKRİM ;

Bu  olumsuz  durumu  en  aza  indirmek  için  ;   OKULLAR    KENDİ  İÇİNDE    - aynen  MEB  gibi  -  TÜM  YAZILI  SINAVLARI  ORTAK  YAPMALIDIR.

      BU  DURUM    EN  AZINDAN  AYNI  OKULDAKİ  TÜM  ÖĞRENCİLERİN  AYNI  ŞEKİLDE  VE  EŞİT  OLARAK  SINAVA  GİRMESİNİ  VE  AYNI  KURUM  İÇİNDE  ADALETSİZLİK  OLMAMASINI  SAĞLAYACAKTIR.

Okullarda  bütün  yazılı  sınavların  ortak   yapılacak  olmasıyla  :

 

-    Öğrenciler  aynı  anda  sınava  girecekler

-    Herkes  aynı  konulardan  sorumlu  olacak

-    Herkes  için  puanlama  tablosu  aynı  olacak 

-    Herkese  sorulan  soruların  zorluk ve kolaylık  derecesi  aynı  olacak

-    Sınav  süreleri  eşit  olacak

-    Soru  şekilleri  ( klasik - test - doğru yanlış - boşluk doldurma ) eşit  olacak

-    Zümre  öğretmenleri  hazırladığından ve cevap  anahtarı  aynı  olduğundan   kişiye göre        yorumlama  olmayacak

-    Sınıfın  ve  öğrencinin  okuldaki   başarı   durumu    net  olarak  ortaya  çıkacak

-    Öğretmenlerin  zamanında  konuları  işlemesi  sağlanacak

-    Öğretmenler  arası  performans  durumları  görülebilecek

-    Sene  başında  yazılı  tarihleri  belirleneceğinden  öğrencinin    hazırlık  safhası  kolay  olacak

       ( OGES gibi.)

-     Öğretmenlere      yazılı     sınav  hazırlamada  kolaylık  olacak (  zümreler  bütünü  3  sınav )

-     "Ben  şunu  anlatmıştım"   olayı  kapanıp  müfredat  dışı  sorular  sorulamayacak

-     Bizim öğretmen  zor  soruyor , sizinki  kolay  soruyor  olayı  olmayacağından  " zor öğretmen " vurgusu  ortadan  kalkacak  ve  öğretmenlerde  bu  yaftadan  kurtulacak

-   Okul  idarecileri de  tüm  sınıflarının  başarı düzeylerini  ve  eksikliklerini  net  olarak  görebilecek,  buna  yönelik  önlemleri  alabilecek

     

                        Eğer  sizlerde  çocuklarınızın  okuduğu  okullarda  tüm  yazılılarda  " ORTAK  SINAV " sisteminin  uygulanmasını  istiyorsanız  dilekçe  ile  okul  müdürlüğüne  başvurmalısınız.Okul  zümre  toplantılarında  görüşülüp  karar  alınabilir.Bu  uygulamayı  ne  kadar çok  okula  genişletebilirsek  o kadar  çok  faydalı  olacağını  düşünüyorum.

 

          Bütün  eğitim  camiasına ,  ortak  paydamız olan çocuklarımızın  geleceğinin  şekillenmesinde gösterdikleri  özveriden  dolayı  teşekkür ediyor , kolaylıklar  diliyorum....

                                                                                                                      Adem  KUMCU

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK  DİLEKÇE :

 

 

 

 

.........................ORTAOKULU   MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                         ....................

 

ilköğretim kurumları  yönetmeliği  36. madde de  " Her  dersten  her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir." hükmü  yer almaktadır.Bu  maddeye  göre  okul idaresi  karar  aldığında  yazılı  sınavların  tamamı da birlikte  ortak  düzenlenebilir   sonucu  çıkmaktadır.Bu nedenle   okulumuzda  tüm  sınıflarda  bütün  yazılıların  zümre  öğretmenlerince  hazırlanan   " Ortak  Sınav " uygulamasına  geçmesini  talep  ediyorum.

 

                                                                         Veli Adı  Soyadı

                                                                        imza

                                                                                         .../..../......

 

 

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      5441 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret792099
ÖZEL OKUL BURSLULUK SINAVLARI
Köşe Yazıları
Adem KUMCU
ÖĞRETMENLİK ; YAŞAMAKTIR, HİSSETMEKTİR , SEVMEKTİR , DEĞER VERMEKTİR

Ada AKDENİZ
Babaanne ile Röportaj

Ada ERSOY
DEDE İLE RÖPÖRTAJ

Alper HlYAMLIOGLU
BABAANNEM İLE RÖPORTAJ

Asya Naz ÇİN
Canım öğretmenim

Ayşe PAÇARO
Nerede o eski günler...

Ayşe Ece GİRDİNLEN
CANIM ÖĞRETMENİM

Azra Duru TİMURKAAN
Onların Çocukluk Hayatları

Berrak ARSON
Anneannem ve Çocukluğu

Buğra Utkan KOZANOĞLU
Onlarda Çocuktu

Defne Su ÇELEBİ
Yeni Bir Yıl

Deniz AKDENİZ
Dede ile Röportaj

Duru ÇIPLAK
BABAANNEM İLE RÖPORTAJ

Eda YILMAZ
ZAMANDA YOLCULUK

Ege YETİM
Babamın Çocukluğu

Ege Bahar ÖĞMEN
🌸 ANNEANNEM 🌸

Elif Rana KURT
Babaanemle Röportaj

Emir YETİŞEN
ORMANLARIN ÖNEMİ

Hasan Eymen YÖNDEM
CANIM ÖĞRETMENİM

İnci GÜRSOY
Dedemin Hatıraları

Kayra Ege Özdilli
Canım Öğretmenim

Kerem ÖZBAY
Anneannemle Masal Gibi Günler

Mehmet Selim ŞENTÜRK
Dedemle Konuşma

Melek ÇELİK
Babaannemle ilk ropörtajım

Mert ATEŞ
BABAMLA RÖPORTAJ

Muhammed Metin HARMANCI
ANAANNEMLE RÖPPORTAJ

muhammet emir sağır
Dedem ile Röportaj

Onur GÜLŞEN
DEDEM İLE RÖPORTAJ

Rahşan Işıl MERT
BİR ZAMANLAR DEDEMDE ÇOCUKMUŞ

Sarp VATANSEVER
Anneanne ile röportaj

Tarık KÜPELİ
Eskiden çocukluk nasıldı?

Tebessüm KUMCU
BİR ZAMANLAR..

Tolga ÇİĞDEM
GEÇMİŞTE NE YAPIYORLARDI ?

Üzeyr GÖKÇE
annanem ile sohbet

Yusuf DERE
Öğretmenim canım benim

Zeynep KOCATAŞ
ANNEANNEMİN ÇOCUKLUK YILLARI

Zeynep Koralturk
babam ile röportaj

Zeynep ÖZCAN
Canım Öğretmenim

Zeynep Begüm ŞAHİN
Anneannemle Röpörtaj